Altres informes (720 i D6)

Model 720 i D6 per titulars d’un compte d’ETFs

A Espanya*, per poder dur a terme inversions a l'estranger, s'exigeix la presentació d'uns informes per declarar-los. La necessitat de presentar-los o no, dependrà de la situació particular de cada inversor, i és per això, que el que s'informa aquí no s'ha d'interpretar com una recomanació, ja que simplement és informació. Cada inversor ha d'acudir al seu assessor fiscal per conèixer més detalladament la seva situació particular.


Model D6

Actualment, a Espanya s'exigeix la presentació del model D6 per aquells inversors que mantinguin una participació superior al 10% del capital o dels drets a vot d'empreses cotitzades estrangeres.


Aquest model és una declaració anual del Registre d’Inversions de les Inversions espanyoles a l’estranger i no substitueix al model 720 d’Hisenda, però n’és complementari.


Model 720

Addicionalment, per impostos superiors a 50.000 € és necessari presentar el model 720 on es reporta qualsevol actiu dipositat fora de l’estat espanyol.


Com que Interactive Brokers té dipositats els actius fora d’Espanya, en cas que superis els 50.000 € en un compte d’inbestMe o, que combinats amb altres actius que puguis tenir fora d’Espanya superin aquest import, hauràs de presentar aquesta declaració informativa.


Aquest informe només haurà de ser presentat per aquells clients amb carteres d’ETFs (NO per a fons indexats), és a dir, amb Interactive Brokers com a entitat dipositària.


Si un client només té comptes de Fons Indexats, amb GVC Gaesco com a entitat dipositària, no haurà de presentar l’informe 720 ni el model D6, ja que el seu capital estarà dipositat a Espanya amb l’entitat de custòdia GVC Gaesco. 


Tens una cartera d’ETFs a inbestMe?

A la teva àrea personal de client tindràs a la teva disposició els informes necessaris per poder complir amb les teves obligacions fiscals. Pots veure més sobre on trobar els informes necessaris a la pàgina dels impostos i informació fiscal a la nostra web.

Els informes anuals que puguis necessitar per aquests models es generen entre el març i l’abril a la teva àrea de client (si vas tancar el teu compte, te’ls farem arribar per correu electrònic).


No obstant això, si abans d'aquestes dates necessites generar-ne algun, pots entrar al Portal Client d'Interactive Brokers (recorda que l'usuari i la contrasenya són diferents de les d'inbestMe)** i descarregar en format PDF els informes que requereixis, disponibles.


Si necessites ajuda, pots posar-te en contacte amb cs@inbestme.com.


*Data de modificació / actualització: 28/12/2021.

**FAQ relacionada: "¿Com recuperar la contrasenya d’Interactive Brokers?"