Quan s’aplica el reequilibri a la meva cartera de Fons Indexats?

Quan existeixi un desviament del 3% o més

En el cas de les carteres de Fons Indexats, aquest reequilibri s’efectuarà mínim un cop l’any, o en el moment que es desviïn un 3% o més de la seva distribució original. 


Les carteres de Fons Indexats es revisaran mínim dues vegades a la setmana. En cas que la distribució de la cartera es trobés alineada amb el pla i el perfil de risc, no s’emetrien ordres. Per contra, si n’hi hagués alguna desviació, s’emetrien ordres per retornar la cartera a la seva assignació model inicial. 


Per persones físiques residents a Espanya, els ajustaments es duen a terme mitjançant ordres de traspàs intern, que tenen el benefici del diferiment fiscal. Per altra banda, per les residents a l'estranger i persones jurídiques, els ajustaments es duran a terme mitjançant ordres de reemborsament i subscripció (compra i venda), incorrent en les retencions fiscals corresponents en cas de registrar plusvàlues.