Com traspasso els meus fons d’inversió a inbestMe?

Traspassar els teus fons a inbestMe és molt senzill

Traspassar els fons és molt fàcil. Pots fer-ho tant si vols obrir un nou compte, com si ja ets client i vols traspassar els fons que tinguis en altres entitats, sense ser necessari que donis cap ordre a l’entitat d’origen dels fons


Simplement, hauràs de sol·licitar el traspàs des de l’àrea de client inbestMe quan comencis el procés d'obertura de compte o, si ja ets client, des de l’opció d’aportar fons.


  • Si estàs obrint un nou compte, en el moment de l’aportació inicial veuràs dues opcions (efectiu o traspàs): hauràs de triar l'opció de “Traspassos de fons”
  • Si ja ets client d’inbestMe, hauràs de seleccionar la cartera on vulguis realitzar el traspàs → Operativa → Aportar diners → Traspassos de fons – Ordenar traspàs. 


Quan arribis a la pàgina d’aportacions de fons, et preguntarem quin tipus de traspassos desitges fer: total o parcial. A més, et preguntarem certes dades, i nosaltres farem el traspàs per tu. 


Aquestes, són les dades que et demanarem (normalment en els informes mensuals que et pots descarregar, es troba aquesta informació):


  • Entitat on estiguin dipositats els fons que desitges traspassar.
  • Número del compte de valors actual dels fons.
  • Comprovant de titularitat dels fons. *
  • Nombre del fons (si no el tenim a la llista, et demanem el teu ISIN).
  • Especificar el tipus de traspàs (total o parcial).
  • Import estimat que desitges traspassar (és necessari que sigui el més aproximat possible).

Com pots comprovar, a més de demanar-te certa informació, necessitarem un comprovant de titularitat dels fons.


I res més!


Una vegada estigui feta la sol·licitud, nosaltres mateixos farem els processos necessaris i et mantindrem informats de l’estat d’aquest, sigui per email, o per telèfon si és necessari. 


*IMPORTANT: Els titulars del fons d’origen han de coincidir amb els titulars del compte inbestMe. No és suficient que en el compte d’origen una de les persones sigui titular, i l’altra apoderada o autoritzada. És estrictament necessari que AMBDÓS siguin titulars.


Com traspasso una cartera d’inversió a inbestMe?


Per traspassar una cartera, s’ha d’anar afegint fons fins que estiguin tots els que comporten la teva cartera a la pàgina de traspàs, i finalment, hauràs de confirmar. 


Algunes entitats no permeten els traspassos de sortida d’una carrera gestionada (sota un contracte de Gestió Delegada). Si aquest és el teu cas, el més pràctic és demanar a la teva entitat que traspassi tots els fons d’aquella cartera gestionada cap a un fons monetari (i si no fos possible, cap a un de renda fixa a curt termini). Una vegada estiguin tots traspassats, hauràs de sol·licitar a inbestMe el traspàs d’aquell únic fons.