Pla convida a un amic

50 € a cadascú en recomanar inbestMe

Amb la promoció Pla Amic els clients (Convidadors) podran recomanar inbestMe als seus amics i familiars (Convidats) i, si aquests obren compte i aporten capital, ambdós (tant el convidador com el convidat) rebran un premi de 50 € bruts invertits en el seu pla (NO vàlid pels plans de pensions).

Per poder participar en la promoció el Convidador haurà de ser el primer titular d’una cartera d’inbestMe. Per altra banda, hi podrà participar com a Convidat qualsevol persona major d’edat que no hagi estat prèviament client d’inbestMe; i a més a més, per tal que el premi sigui efectiu, serà obligatori que el Convidat obri un compte i aporti capital.

Per entrar dins la promoció, el Convidador haurà de recomanar inbestMe fent servir l'enllaç d'invitació que hi ha a la seva àrea de client i, el Convidat, haurà d'obrir un compte fent clic en l’esmentat anteriorment. Addicionalment, el Convidador garanteix tenir el consentiment del Convidat per enviar correus electrònics relacionats amb el Pla Amic.

Per rebre aquest incentiu cal que tant l'Invitat com l'Invitat hagin aportat l'import mínim d'obertura de compte inbest d'acord amb el Pla d'inversió que hagin contractat.

Una vegada el Convidat hagi aportat el capital, durant el mes següent, els 50 € seran abonats per inbestMe (sota el mandat de la fiscalitat vigent) en el pla d'inversió d’ambdós implicats. L'entrega d’aquest incentiu constitueix un rendiment de capital mobiliari en metàl·lic, i, per tant, estarà sotmès a retencions de l'IRPF segons determini la legislació vigent en cada moment. El client haurà de declarar l'import íntegre de l'incentiu com a rendiment explícit de capital mobiliari en la base imposable de l'estalvi del seu IRPF, per la qual cosa inbestMe queda rellevat de qualsevol altra responsabilitat.

inbestMe abonarà els 50 € (menys la retenció vigent) entre els dies 5 i 10 del mes següent des de l’activació del compte del Convidat, i a continuació se'ls enviarà un correu a tots dos informant-los d’aquest ingrés.

En cas que el client retiri el capital i tanqui el compte abans dels 2 anys des de la data de l’abonament de la promoció, inbestMe descomptarà l’import brut de la bonificació o bonificacions en el moment de la retirada del capital (la permanència serà de només un any per a les bonificacions rebudes abans del 01/01/2022).

inbestMe es reserva el dret a cancel·lar la promoció sense previ avís si detecta que s’està fent un ús fraudulent d’ella.

Nota important: La teva cartera mantindrà un efectiu d'aproximadament l'1% del volum gestionat destinat al descompte de les comissions corresponents. A més, en cas d'haver-hi percebut alguna promoció, aquest import es mantindrà també en efectiu durant els dos primers anys des de la data que es va realitzar l'abonament.