Optimització Fiscal Intel·ligent (OFI)


L’optimització Fiscal Intel·ligent (OFI) és una tècnica que consisteix a generar o forçar pèrdues patrimonials, quan els mercats ho permeten, que després serviran per compensar guanys i evitar així els respectius impostos per beneficis. Aquesta tècnica permet reduir els impostos i es realitza sense cap cost addicional pels nostres clients.

 

En una cartera d'inversió no totes les classes d'actius es mouen sempre en la mateixa direcció. Quan una classe d'actiu (ETF) es posa en negatiu, podem vendre aquella posició i substituir-la per un ETF similar mantenint la distribució original de la cartera. D'aquesta manera, forcem pèrdues patrimonials i generem crèdits fiscals que poden compensar guanys patrimonials durant el mateix any o els 4 següents.

 

Aquesta tècnica s’aplica complint la norma espanyola de “no aplicació” respectant no comprar el mateix actiu (ETF) abans que hagin transcorregut 60 dies. A més, has de tenir en compte que en els reequilibris normals podem estar generant algun guany patrimonial i alguns ETFs generen dividends. 

 

Pots conèixer més sobre aquesta tècnica en el nostre post "Què és l'Optimizació Fiscal Intel·ligent (OFI) d'inbestMe?".