Fons Indexats o ETFs?

Tots dos són gestió passiva

Tant els Fons Indexats (FI) com els ETFs formen part de l’anomenada gestió passiva o indexació. Això vol dir que ofereixen una rendibilitat superior a la majoria de fons de gestió activa. Tanmateix, en tractar-se de dos productes d’inversió molt semblants, alguns inversors solen tenir dubtes en escollir en quin dels dos volen invertir.


Si tens dubtes sobre quin escollir-ne, mirar els següents exemples et pot resultar útil:


  • Soc resident espanyol → Fons Indexats (a priori)

Si ets resident espanyol, et recomanem invertir en Fons Indexats per diversos motius. Per exemple, a Espanya els Fons Indexats tenen l’opció del diferiment fiscal; és a dir, de poder traspassar fons d’una altra entitat a inbestMe sense haver de tributar pels beneficis. Un altre avantatge que beneficia a  les carteres de FI és que aquestes estan dipositades en una entitat espanyola (GVC Gaesco), mentre que les nostres carteres d’ETFs es dipositen fora d’Espanya, concretament, les posicions queden custodiades per Interactive Brokers LLC (EUA). 


Tenir un compte a l’estranger sent resident espanyol és totalment viable, però comporta l'obligació de presentar determinats documents fiscals (Model D6 i Model 720). Aquesta obligació pot ser fàcilment gestionada per un gestor. No obstant això, invertir en una cartera de FI no té aquesta obligació i, per tant, simplifica bastant el procés d’inversió. 


  • No soc resident espanyol  → ETFs

Si no ets resident espanyol, únicament podràs invertir en una cartera d’ETFs, ja que actualment, només podem obrir comptes de FI a persones amb DNI espanyol o NIE.


  • Vull invertir en dòlars → ETFs

Si desitges invertir en U$D Dòlar l’opció a escollir, siguis o no siguis resident espanyol, són les carteres d’ETFs. Les de FI actuals no permeten invertir en U$D Dòlar.

  • Vull un pla inbestMe Dynamic → ETFs

Si prefereixes un pla d’inversió inbestMe Dynamic, el tipus d’actiu amb el qual has d’invertir són els ETFs, ja que actualment, són les úniques que disposen d’aquest pla de gestió dinàmica adaptativa.


  • Vull obrir un compte d'empresa → Tant ETFs com Fons Indexats

Si tens una empresa i vols invertir el seu efectiu amb inbestMe, et recomanem tant un compte d’ETFs com un de FI. Ambdós comptes són interessants per una empresa, però això sí, aquesta ha d’estar domiciliada a Espanya. 


Si vols llegir més informació sobre les diferències tècniques entre un FI i un ETF, et recomanem llegir aquest post.