En què consisteixen els plans de pensions d’inbestMe?

Carteres gestionades amb 1 o 2 plans de pensions

A inbestMe hem creat 3 Plans de Pensions que es combinen per a poder oferir fins a 11 perfils i 2 estils d'inversió.

Per exemple, el pla més conservador (perfil 0) estarà format al 100% pel fons de RF; el pla mitjà (perfil 5) tindrà un 50% del fons de RF i un altre 50% del fons de RV; i, el pla més decidit (perfil 10) estarà format al 100% pel fons de RV. A més, es pot triar entre dos estils (Estàndard / Inversió Socialment Responsable).


  • Detalls del Pla de Pensions inbestMe Renda Variable: El Pla de Pensions inbestMe Renda Variable (Codi DGS N5349) és un fons totalment indexat format per 9 ETFs de les millors gestores (Vanguard, Amundi, UBS, Lyxor…). Els criteris per a seleccionar els ETFs que formen el fons han estat principalment 3: baixos costos, eficiència de seguiment de l'índex i diversificació global. Està demostrat que els alts costos són sinònim de mals resultats a llarg termini, per això hem triat aquells actius amb els costos més baixos sense comprometre l'eficiència i diversificació. Un altre dels errors més freqüents en invertir és el biaix geogràfic. Molts inversors tendeixen a concentrar les seves inversions al seu país d'origen, caient així en un error de diversificació. inbestMe busca diversificar al màxim els fons per a així protegir el client de països que puguin entrar en recessió.
  • Detalls del Pla de Pensions inbestMe Renda Fixa: El Pla de Pensions inbestMe Renda Fixa (Codi DGS N5350) és un pla que, estant catalogat de renda fixa mixta, té un perfil de risc conservador, sent molt prudent i limitada la seva exposició a la renda variable. inbestMe Renda Fixa Pla de Pensions pot invertir fins a un 30% del patrimoni en renda variable nacional i internacional de manera tàctica encara que normalment mai ha passat del 5%; el 70% restant s'invertirà preferentment en renda fixa, tant pública com privada, i en els mercats monetaris, preferentment en euros, però no descartant qualsevol altra de les principals divises. La distribució dels actius del fons no està limitada per sectors econòmics. Més aviat s'invertirà en aquells valors que ofereixin, segons el parer de la societat gestora, el millor perfil de rendibilitat-risc en un horitzó de mitjà i llarg termini. El Fons té previst l'ús de derivats, tant de renda fixa com de renda variable, bé com a cobertura de les posicions de comptat com de complement i inversió.
  • Detalls del Pla de Pensions inbestMe Renda Variable ISR: El Pla de Pensions inbestMe Renda Variable ISR (Codi DGS N5392) és un fons totalment indexat format per 10 ETFs de les millors gestores (Vanguard, Amundi, UBS, Lyxor…). Els criteris per a seleccionar els ETFs que formen el fons han estat principalment 4: baixos costos, eficiència de seguiment de l'índex, alt nivell de puntuació ESG i garantint la màxima diversificació global i incloent ETFs d'impacte. Està demostrat que els alts costos són sinònim de mals resultats a llarg termini, per això hem triat aquells actius amb els costos més baixos sense comprometre l'eficiència i diversificació. Un altre dels errors més freqüents en invertir és el biaix geogràfic. Molts inversors tendeixen a concentrar les seves inversions al seu país d'origen, caient així en un error de diversificació. inbestMe cerca diversificar al màxim els fons per a així protegir el client de països que puguin entrar en recessió.

El rebalanceig dels plans es realitza quan es produeix una desviació superior al 3% respecte a la distribució original.

Els plans de pensions d'inbestMe s'han realitzat amb la col·laboració de GVC GAESCO. inbestMe actua com a assessor dels tres plans triant la composició i distribució de cada fons i encarregant a GVC GAESCO la seva gestió.


Pots llegir més a la nostra metodologia dels Plans de Pensions.