Costos inbestMe Plans de Pensions ISR

Cost total mitjà plans de pensions de 1,03%

inbestMe no facturarà al client cap comissió per gestionar la cartera de Plans de Pensions ISR. Les comissions estan implícites en els Plans de Pensions, és a dir, es descomptaran directament dels plans amb el desglossament següent:

  • 0,60% comissió de gestió*
  • 0,10% cost de dipositaria
  • 0,11% cost mitjà per altres conceptes (corretatge, auditoria, administració…)
  • 0,22% cost mitjà dels actius**

    * Comissió compartida entre GVC Gaesco i inbestMe.

    ** Cost implícit mitjà (Import resultat de fer una mitjana de tots els perfils, limport real variarà en funció del perfil del pla).

Los costes según Perfil inversor en Planes de Pensiones ISR

 

  Comissió de gestió Cost de depositaría Cost mitjà altres conceptes Cost mitjà dels actius
Perfil 0 0,60% 0,10% 0,11% 0,21%
Perfil 1 0,60% 0,10% 0,11% 0,21%
Perfil 2 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%
Perfil 3 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%
Perfil 4 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%
Perfil 5 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%
Perfil 6 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%
Perfil 7 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%
Perfil 8 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%
Perfil 9 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%
Perfil 10 0,60% 0,10% 0,11% 0,22%