Comissions, càlcul i cobrament | Exemple pràctic

Es calcula i es cobra mensualment sobre el valor liquidatiu mitjà del mes. A totes les nostres carteres (excepte a les carteres amb Plans de Pensions), els nostres algorismes mantenen un "efectiu òptim" per descomptar les comissions generades..

Comissió de gestió i Comissió de custòdia  


Es calculen sobre l’import mitjà mensual que es gestiona a cada cartera. Tots els percentatges informats són anuals i porten inclosos els impostos que poden aplicar en cada cas.  


  • La comissió de gestió d’inbestMe, tant en les carteres amb fons indexats, com en les carteres amb ETFs, es calcula i es cobra mensualment. El càlcul s’aplica sobre el valor liquidatiu mitjà gestionat cada mes.
  • La comissió de custòdia de GVC Gaesco, en els comptes amb fons indexats (estils Estàndard o ISR), es calculen basant-se en l’import mitjà mensual gestionat a la cartera i es cobren trimestralment.  
  • La comissió de custòdia i trading d’Interactive Brokers, en els comptes amb ETFs (estils Estàndard, Dynamic, ISR o Value), es calculen i cobren mensualment basant-se en l’import mitjà gestionat en la cartera cada mes. 

En el cas de les carteres amb plans de pensions, inbestMe no cobra al client per la gestió de la cartera (recordem que aquestes estan formades per dos plans de pensions que es combinen per aconseguir els diferents perfils de risc). La cartera del pla de pensions s’ha de mantenir equilibrada dins d’aquest perfil, executant el balanceig corresponent, a més d’actualitzar-la segons el perfil i el tipus de pla (Estàndard o ISR) que requereix el Client, i gestionant les aportacions periòdiques o puntuals que hi pugui haver. 


Per veure més detalladament la informació sobre les despeses i els percentatges que s’apliquen segons l’import gestionat a les carteres amb fons indexats o amb ETFs, visita la nostra pàgina de costos a la web.


Cost implícit (dels fons o dels ETFs utilitzats a les carteres)

El cost implícit o TER de cada fons o de cada ETF usat a les nostres carteres, l’apliquen les mateixes gestores (Vanguard, Blackrock, Amundi, etc.), i ja està descomptat en el valor liquidatiu diari del mateix fons o ETF.


En utilitzar fons indexats o ETFs (en ambdós casos de les gestores internacionals més importants), el cost implícit suportat a les carteres d’inbestMe és, substancialment, més baix que el suportat, per exemple, per una cartera tradicional amb fons de gestió activa.  


Per conèixer més detalls sobre el cost implícit de cada cartera, pots visitar la nostra web de costos, o la secció de costos en preguntes freqüents de cada cartera, on trobaràs tota la informació de les nostres carteres model. 


Exemple pràctic del càlcul de comissions d’inbestMe


Per veure millor el càlcul de les comissions, realitzarem un exemple amb una cartera de Fons Indexats estàndard que sempre mantingués 5.000 € sota la gestió d’inbestMe. S’ha de tenir en compte que aquests valors han de ser modificats segons la cartera escollida i la inversió desitjada. 


  • Comissió de gestió inbestMe: 0,41% de 5.000 € = 20,5 € (import anual, meritat mensualment).
  • Comissió de custòdia GVC Gaesco: 0,105% de 5.000 €= 5,25 € (import anual, meritat trimestralment).
  • Cost implícit o TER mitjà dels fons utilitzats: 0,13% de 5.000 € = 6,5 € (aquest import l’apliquen les gestores dels fons i ja està descomptat en el valor diari).

El total sumat dels tres tipus de cost (Gestió, Custòdia i cost inclòs en els fons usats) seria de 32,25 € anuals per cada 5.000 € gestionats a la cartera.


Aquestes dades són vàlides exclusivament com a exemple, ja que a la pràctica, el valor diari de la cartera va variant segons l’evolució dels diferents fons que la conformen.


No es tenen en compte les possibles promocions o codis que es puguin aplicar a les carteres (vegeu "Promociones inbestMe").


Càlcul Prorratejat

Pels casos en què els clients tanquen el compte en períodes inferiors al mes o al trimestre complet (en el cas de les carteres custodiades per GVC Gaesco), s’aplica un prorratejat en relació amb els dies del mes o del trimestre en què el compte va ser activat.


» FAQ relacionades: Costos específics i costos canvis.