Rendibilitat i risc

La rendibilitat esperada és en funció del teu perfil d’inversor

En general, quan un estalviador o un inversor vol triar un servei financer, sol focalitzar la seva atenció en saber la rendibilitat que obtindrà; però en realitat, hi ha altres factors a tenir en compte.


Se sap que en el món financer la rendibilitat ve indefectiblement associada al risc, és a dir, per tenir més rendibilitat s'ha d'estar disposat a assumir encara més risc. Una forma d'optimitzar aquest binomi, i que apliquem a la nostra metodologia, és construir carteres diversificades amb actius correlacionats.


La millor manera de visualitzar aquest binomi i saber quina rendibilitat aconseguiràs és conèixer el teu perfil de risc o utilitzar el nostre simulador de rendibilitat, on veuràs per cada perfil de risc la rendibilitat mitjana esperada i la volatilitat (l'estàndard de la indústria financera per mesurar el risc).


Pots veure més informació sobre això a la nostra pàgina de Rendibilitat