Quins impostos pagaré amb la meva Cartera Estalvi?

Com qualsevol altra cartera d'inversió, la teva cartera està sotmesa a la fiscalitat que regeix al teu país i a la teva situació personal.

La TIR (variable) s'anirà acumulant diàriament. A diferència d'un dipòsit on cada vegada que s'esdevingui l'interès, per exemple mensual o anual, normalment es reté l'impost corresponent. En la cartera d'estalvi d'inbestMe anirà acumulant els interessos sense descomptar cap impost.

En el cas de la cartera de fons, com aquests són traspasables, podràs traspassar totalment o parcialment a una altra cartera de fons (per exemple, en inbestMe diferint al màxim la fiscalitat dels teus estalvis/inversions).

Només es tributaran impostos en el moment de liquidar la cartera , quan pagaràs l'impost sobre els guanys patrimonials que regeixi al teu país. A Espanya, per exemple, aquest és del 19% (en la majoria dels casos).