Costos inbestMe Fons Indexats

Des de només un 0,41% de despeses de gestió anual

Per als plans inbestMe Fons Indexats amb compte a GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. els costos de gestió i dipositàries seran els següents percentatges anuals sobre el valor efectiu de la cartera gestionada:

  • De 1.000 € a 4.999,99 €: 0,41% de gestió + 0,108% de dipositària = Total 0,518%.
  • De 5.000 € a 99.999,99 €: 0,41% de gestió + 0,108% de dipositària = Total 0,518%.
  • De 100.000 € a 499.999,99 €: 0,38% de gestió + 0,108% de dipositària = Total 0,488%.
  • De 500.000 € a 999.999,99 €: 0,30% de gestió + 0,108% de dipositària = Total 0,408%.
  • D'1.000.000 € a 4.999.999,99 €: 0,25% de gestió + 0,06% de dipositària = Total 0,31%.
  • A partir de 5.000.000 €: 0,13% de gestió + 0,06% de dipositària = Total 0,19%.

Aquesta comissió de gestió discrecional es meritarà anualment i es liquidarà mensualment. S’ha de tenir en compte el TER mitjà dels fons, que serà del 0,13% per carteres de 1.000 € a 4.999 €, i del 0,14% per més de 5.000 €.

Més específicament, el TER variarà en funció del perfil inversor i l’import invertit com s’observa a les següents taules: 

 

TER carteres de menys de 5.000 € (segons perfil inversor)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,15%

0,15%

0,14%

0,14%

0,14%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

0,12%

0,13%

 

TER carteres de més de 5.000 € (segons perfil inversor)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,17%

0,16%

0,15%

0,15%

0,15%

0,14%

0,14%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

 

Amb la suma dels costos de gestió, dipositària i TER obtindràs el cost anual total de la cartera amb IVA inclòs. 

En cas de realitzar més de dues modificacions de Perfil o del Pla, se li sumaria una tarifa addicional del 0,35% sobre el valor efectiu de la cartera gestionada en el moment de la tercera i successiva modificació del Perfil i o del “Pla de cartera” efectuada en un any natural. Aquesta comissió es meritarà i liquidarà en el moment d’efectuar el canvi.

Les tarifes inclouen els impostos que resultin d’aplicació, segons la legislació vigent en cada moment. El cobrament de les comissions explícites es durà a terme mitjançant un càrrec en el compte de valors i titularitat del client, on per norma general mantenim aproximadament un 1% d’efectiu.