Existeix un límit d’aportacions anuals al meu Pla de Pensions?

Sí que n’hi ha

L’Agència Tributària espanyola limita l’import de les aportacions totals en un any a 1.500 €, sempre que no superi el 30% de la suma dels teus rendiments nets de feina i activitats econòmiques.