Cada quant s’apliquen els reequilibris en la meva cartera d’ETFs?

Cada 3 mesos o quan hi ha una desviació del 3% o més

Les carteres d’ETFs d’inbestMe es reequilibren cada 3 mesos, o abans, en cas que la cartera es desviï un 3% de la seva distribució òptima.